...

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 06-09-2023

1. Inleiding

Welkom bij Peelgrijn Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Deze Privacy Policy beschrijft ons beleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en uw keuzes met betrekking tot die gegevens.

2. Verzamelde Informatie

2.1 Persoonlijke Identificatiegegevens

Wij kunnen persoonlijke identificatiegegevens van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zich registreert, een formulier invult of op andere wijze met ons communiceert. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer omvatten.

2.1 Persoonlijke Identificatiegegevens

Wij kunnen persoonlijke identificatiegegevens van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zich registreert, een formulier invult of op andere wijze met ons communiceert. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer omvatten.

3. Gebruik van Verzamelde Informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.