...

Op weg naar eigen kracht

educatieve onthemingstochten

01

Door deel te nemen aan onze tochten is het voor je mogelijk om je rugzak en hoofd letterlijk en figuurlijk leeg te lopen.

02

Je ervaart hoe het is om bepaalde zaken achter te laten en je te richten op een nieuw doel in je leven.

03

Al lopend kom je jezelf tegen en ga je op weg naar eigen kracht.

Camino primitivo – cammini FAlterona – via servatiana – camino de santiago – sultan’s trail – via de la plata – caminho portuguesa – Walk of wisdom – Pieterpad

onze tochten

Stichting Peelgrijn

Stichting Peelgrijn richt zich op jongeren binnen de leeftijd variërend tussen 15 en 27 jaar. Het gaat om jongeren die tijdelijk los willen komen van hun directe omgeving. Peelgrijn biedt jongeren educatieve onthemingstochten aan, met nazorg middels onderwijs, stage, werk, et cetera. De stichting organiseert tochten in binnen- en buitenland. Het zijn individuele wandeltochten, al loopt er een vrijwillige begeleider mee. Alle tochten zijn gebaseerd op pelgrimsroutes. De stichting werkt samen binnen een Europees samenwerkingsverband.

Doelgroepen NEET* / NEED

Walking with young people in neet* , based on classic (pilgrim) paths. From the Netherlands to other destinations. *=Not in Education,Employment or Training

Jongeren tussen de 15 en 27 jaar die het nodig kunnen hebben en zichzelf nog jong voelende boven de 27. Denk aan langdurig spijbelende jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, twijfelaars, avonturiers, studenten, jongeren vallende onder toezicht, (alternatief) gestraften, vallende onder justitieel herstelrecht. Ook familieleden of aanverwanten van een gedetineerde ouder kunnen aanspraak maken op een dergelijke tocht.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.