Congres van organisatie Seuil in Parijs

Samen met pedagogisch medewerkers Glenda en Esmee.

We ontmoeten daar Jacques Nouvel.

pedagogisch medewerksters Glenda en Esmee
Ontmoeting met Jacques Nouvel (foto rechts)